Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Jméno a kontaktní údaje správce:

Společnost ve je společnost ve smyslu ust. § 132 a násl. zákona č. 90/2021 Sb., o obchodních korporacích, t.j. DEXPORT s.r.o., IČ 088 14 244, sídlem Alšova 1570/7, 360 01 Karlovy Vary.

Z povinností uložených správci nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679, GDPR jsou společníci zavázání společně a nerozdílně.

 

kontaktní e-mail: info@dexport.cz

 

Název evidence zpracování osobních údajů:

Evidence zakázek včetně osobních údajů o klientech

Účel zpracování evidence:

 • provozování obchodní činnosti
 • plnění povinností zaměstnavatele
 • marketingové účely

 

Kategorie subjektů údajů:

 • zaměstnanci
 • zákazníci společnosti
 • dodavatelé

 

Kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje
 • kontaktní údaje

 

Kategorie příjemců osobních údajů:

 • poskytovatelé IT, webových a serverových nebo cloudových služeb – všechny kategorie osobních údajů

osoby navštěvující webové stránky společnosti – všechny údaje

 • potenciální klienti a obchodní partneři společnosti – všechny údaje

 

Předávání mimo společnost do třetí země:

 

 • Facebook Ireland Limited;Země původu: Irsko, uživatelé služby Seduo;

 

 • Google Ireland Ltd;Země původu: Irsko

Zpracování osobních údajů probíhá v EU.LMC využívá služby dodavatele s obchodními názvy AdWords, Google Analytics, Google Tag Manager; nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

 

 • Hotjar Limited; Země původu: Malta, Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

 

Plánovaná lhůta pro výmaz:

 • pět let

 

Technická a organizační bezpečnostní opatření:

 

Jedná se o VZOR!

 

 • Ochrana před neoprávněným přístupem do prostor Správce je zabezpečena uzamykáním vchodových dveří
 • Ochrana elektronických dokumentů (evidence) a ochrana před neoprávněným přístupem do sítě je zabezpečena přístupovým heslem, data jsou šifrována, společnost má HW firewall

 

V Karlových Varech dne …

 

……….……….……….……..

Správce