Jak by měl vypadat životopis v němčině?

Životopis (Lebenslauf) je vaše vstupenka k pohovoru a nejdůležitější část Vaší žádosti o pracovní místo (Bewerbung). Jedná se o vaši osobní vizitku a základní dokument pro prezentaci vašeho profesního života, který musí zaměstnavatele zaujmout v jedné minutě. V Německu je na něj kladen opravdu velký důraz, proto si s ním dejte práci a vypilujte ho k dokonalosti.

Životopis v němčině musí být jasný, stručný a přehledný, ale zároveň obsahovat vše důležité o vašich pracovních zkušenostech, vzdělání a znalostech, které jste během kariéry nasbírali. Proto je důležité ho strukturovat tak, aby byly důležité informace viditelné na první pohled.

  • Sdílet tento příspěvek